Опис компанії

Енергетична компанія «Санвін 17» створена з метою впровадження сучасних і екологічно безпечних принципів використання енергії как зайти на сайт гидра. Втілення проектів сонячної енергетики в Україні — наш внесок у світову екологічну безпеку legalrc.

Наразі компанія реалізовує проект по будівництву сонячної електростанції «Павлівка-1», потужністю 20 МВт пік у Калинівському районі, Вінницької області.


Екологічна політика

Екологічна політика компанії «Санвін 17» спрямована на забезпечення ефективного використання та відтворення природних ресурсів, охорону навколишнього природного середовища.

Наші цілі:

  • скорочення викидів забруднюючих речовин, в т.ч. парникових газів, в атмосферне повітря;
  • зменшення обсягів утворення відходів та ступеня їх небезпечності для навколишнього природного середовища;
  • зменшення обсягів утворення стічних вод та зниження в них концентрації забруднюючих речовин;
  • мінімізація техногенного впливу на земельні ресурси;
  • раціональне використання ресурсів та поступове зменшення споживання енергії із невідновлювальних джерел за рахунок енергії із відновлюваних;

Опис проекту

Промислова сонячна електростанція «Павлівка-1» з піковою потужністю 20 МВт, реалізовується в Калинівському районі, Вінницької області. Площа ФЕС сягатиме близько 25 Га.

Обладнання

Обладнання українського та міжнародного виробника

Потужність

Орієнтовна річна генерація 21,54 млн.кВт*г

Зменшення викидів

Скорочення викидів СО2 в атмосферу на 21159 т/рік

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії за 2 квартал 2021р.

Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії за 1 квартал 2021р.

Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії за 2020р.

Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії за 4 квартал 2020р.

Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії за 3 квартал 2020р.

Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії за 2 квартал 2020р.

Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії за 1 квартал 2020р.

Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії за 2019р.

Фінансова звітність малого підприємства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, та звіт незалежного аудитора

НАШІ КОНТАКТИ

Як знайти

04119, м. Київ, вул. Сім‘ї Хохлових, 8

Зателефонувати

+38 (068) 457-69-70

Надіслати листа

tov.sunvin17@gmail.com